Lediga examensarbeten

Här lägger vi ibland upp särskilda projekt för examensarbeten men det finns alltid något att göra. Hör av dig till Klas Hjort, Greger Thornell, Maria Tenje eller Lena Klintberg om du är intresserad.

Examensabete: biomaterial på chip

Biomaterial är ett lovande alternativ för att ersätta eller regenerera skadad benvävnad. De kan öka livskvaliteten för vissa patienter men innan de når marknaden måste de testas i prekliniska analyser för att garantera deras säkerhet och fördelar. Det är vanligt att initialt testa de biologiska egenskaperna hos biomaterial med cellodlingsteknik. Emellertid har de resultat som erhållits från studier med celler visat att de ofta inte korrelerar väl när biomaterial implanteras i kroppen. Forskningsprojektet syftar till att utveckla en ny metod för att integrera och testa de biologiska egenskaperna hos biomaterial i ett chip, som väntas efterlikna de fysiologiska förhållandena bättre.

Nu letar vi efter två studenter som är intresserade av att arbeta med detta. Om du är intresserad, tveka inte att kontakta Gemma Mestres för ytterligare detaljer: gemma.mestres@angstrom.uu.se

Finns det liv på Mars?

Möjligheten att det en gång funnits, och kanske fortfarande finns, liv på Mars är en av de mest fascinerande frågeställningarna i dagens rymdforskning. Ångström rymdtekniskt centrum (ÅSTC) bedriver sedan några år tillbaka forskning på ett instrument som ska kunna ge ledtrådar i jakten på ett slutgiltigt svar på frågan. Nu söker vi två examensarbetare för att delta i utvecklingen av instrumentet, dels för att förbättra detektorn som utgör dess hjärta och dels för att integrera fler sensorer i dess närhet

Har du läst F, Q eller K, är praktiskt lagd, orädd för dataanalys och gillar att experimentera, klicka då på länkarna ovan för att få veta mer, eller hör av dig direkt till Anders Persson.

Senast uppdaterad: 2021-05-17