Om avdelningen för mikrosystemteknik

Avdelningen för mikrosystemteknik håller till på Ångströmlaboratoriet, hus 1 och 2, våning 2. Vi har forskargrupper som ur ett materialvetenskapligt och behovsorienterat perspektiv arbetar med att utveckla små sensorer, motorer, ventiler, pumpar, reaktorer och analyssystem. 

Kontaktuppgifter

Ansvarig professor: Klas Hjort

Ansvarig administratör: Eva Thulin

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA

Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Leveransadress: 
Regementsv 1
752 37 UPPSALA

Telefonnummer: 018-471 3148

Fax: 018-471 3572