Kurser

I våra kurser får du lära dig vilka effekter som uppstår vid miniatyrisering och hur mikro och nanoteknik kan användas inom teknik och naturvetenskap. Vi ger kurser både på grundutbildningsnivå och på forskarnivå och tar emot examensarbetare. Avdelningen för mikrosystemteknik har även kursansvar för ett par andra kurser.

EXAMENSARBETE i Mikrosystemteknik

Vi välkomnar dig att kontakta oss om du är intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss. Ibland har vi uttänkta projekförslag att ge men det finns alltid något att göra. Hör av dig till Klas Hjort, Greger Thornell, Maria Tenje eller Lena Klintberg om du är intresserad. Du kan läsa om våra forskningsområden och projekt och se vad som kan intressera dig.

Kurser i mikro och nanoteknik på grundutbildningsnivå

Övriga utbildningar på grundutbildningsnivå

  • Introduktion till materialvetenskap (1TE610)
  • Maskinelement (1TE608)
  • Tillverkningsteknik (1TE631)

Forskningsutbildningskurser

Senast uppdaterad: 2021-05-17