Välkommen till EMBLAs hemsida

Forskningsgruppen EMBLA leds av Prof. Maria Tenje och målet med vår forskning är att undersöka hur vi kan förnya och förbättra forskningsverktygen för livsvetenskaperna genom vår expertis inom mikrosystemteknik. EMBLA står för Enabling Microtechnologies for Biomedical and Life science Applications.

Gruppen består av forskare med bakgrund inom fysik, materialvetenskap, biomaterial och nanoteknik. Forskningsaktiviteterna följer de två spåren organs-on-chip och droplet microfluidics.
 

Mer information på engelska

Finansiering

Vi är mycket tacksamma för det ekonomiska stöd vår forskning erhåller från Vetenskapsrådet, Formas, Uppsala Universitet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Europeiska forskningsrådet (ERC).