Hur fotokroma material blir mörka

2020-02-17

Jose Monteros artikel om mekanismen bakom toningen av fotokroma material lyfts fram av APS. https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevMaterials.4.025201

Jose Montero vid avdelningen för Fasta tillståndets fysik har visat att mekanismen bakom ljusinducerad toning av fotokrom yttriumhydroxid (YHO) beror på att materialet "andas". Vid belysning diffunderar syreatomer ut från kristallstrukturen, vilket resulterar i en mörkning av materialet och därmed mindre ljustransmission. Utan belysning bleknar YHO och blir åter transparent i luft när syre återförs, vilket inte händer i inerta miljöer där materialet förblir mörkt.