Syntes och karaktärisering av tunna filmer a FeS2

Utförligare beskrivning av examensarbetet finns på engelska.